En bra hjälm

När man ska tävla i motorsport i Sverige gäller mycket strikta regler i hjälmanvändning. Dessa gäller både för svenska förare och för utländska medborgare som har en svensk licens för att köra lopp. När man anger en hjälmvikt kan vissa gränser finnas för dessa. När så finns gäller vikten hela totalvikten. Denna inkluderar både visir, skärm och annan typ av extrautrustning.

När man åker i en täckt bil finns det till exempel krav på att en hjälm som täcker öron och nacke maximalt får väga 1200 gram. Om FHR-skydd och Hansskydd finns är maxvikten istället 1900 gram. I många av bilsporterna tillåts inte att man används så kallade integralhjälmar när man tävlar i svenska tävlingar. En jethjälm med intercom får dock användas om den uppfyller de olika viktkraven samt om de har FHR- samt Hansskydd. Om dessa system finns måste dock hela systemet finnas, och inte bara vissa delar. Dessutom ska man se till att alla dessa skydd är godkända av SFI-, FIA eller är nationellt godkända.

När det gäller hjälmar som har skadats finns det i Sverige en gemensam bestämmelse som ska gälla för alla dessa. Om hjälmarna inte längre uppfyller kraven på grund av att de skadats eller slitits rejält ska hjälmen markeras. Detta ska ske på båda sidor av hjälmens hakband. Man ska, vid denna markering använda sig av vit färg som inte lossnar av fukt eller liknande. Om utrustningen har märkts får man inte använda sig av den i någon form av bilsportsammanhang överhuvudtaget.

steady-blogging