Olika vätskor

Bränsle

När man tävlar i motorsport gäller det att se till att det finns bränsle i den bil man ska tävla i. Beroende på vilken sport man tävlar i och vilken bil man kör kan det krävas lite olika typer av bränslen. Ibland kan det vara så att man behöver ha med sig extra bränsle till tävlingen och det kan vara extra vanligt vid rallytävlingar eller liknande då de ofta ligger lite längre ute på landet eller i skogen. Då är det bra att tänka på att man bör ha rätt kärl att transportera bränslet i.

Bromsvätska

När man tävlar i motorsport är det viktigt att man tänker på att bromsarna måste fungera på ett bra sätt och det är särskilt viktigt i de sporter där hög fart förekommer. Bromsvätskan gör att bromsarna fungerar på rätt sätt och den ser också till att smörja bromsarna så att de håller längre. Bromsvätska kan behöva fyllas på då och då om bromsarna använts mycket eller om man har behövt göra några typer av arbeten på bromssystemet. Det är då viktigt att ha med sig lite extra av denna vätska eftersom man inte gärna vill stå utan bromsar helt plötsligt.

Motorolja


För att motorn ska fungera som den ska och inte skära är det mycket viktigt att se till att man använder sig av rätt motorolja och har tillräckligt mycket av den. En bil som utsätts för tuffa accelerationer, hård terräng, fart och liknande behöver ofta mer olja än en vanlig personbil som används till vardags. Det är viktigt att man ser till att alltid har med sig lite extra motorolja om något arbete behöver göras. Om man kör offroad kan dessutom oljetråget skadas vilket gör att bilen snabbt kan bli av med all olja på en gång och då kan hela tävlingen vara över.

Spolarvätska

När man tävlar i rally, offroad eller rallycross är det viktigt att ha mycket spolarvätska till hands. Den ska dock finnas i rätt typ av behållare och den ska vara mycket krocksäker eftersom att spolarvätskan är brandfarlig. Spolarvätska behövs för att göra rent rutorna under tävlingen och en lerig bana kan göra att det behövs riktigt mycket vätska för att föraren ska kunna se något alls när denne kör. En bil utan spolarvätska kan rent av vara farlig på banan eftersom att föraren inte ser något. Det är alltid bra att ha med extra spolarvätska under en tävling.

steady-blogging