Folkracebilar

I sporten folkrace tävlar man alltid med täckta bilar och de ska alltid vara typbesiktigade i Sverige. Besiktningen ska ske med tre års mellanrum. Det kostar alltid 100 kronor att besiktiga bilen och om en reskostnad tillkommer ska den vara enligt de skattefria regler Skatteverket satt upp. Varje bil ska också ha en så kallad vagnbok. Dessa utfärdas när fordonet registreras och besiktigas inför tävling. En bil som har en vagnbok som utfärdats innan år 2016 måste alltså besiktigas innan det första tävlingstillfället under år 2018 för att bilen ska få vara med under tävlingen. Man måste se till att bilen ombesiktiga av en vagnboksutfärdare som är godkänd och dessutom ska det monteras en ny torpedlapp vid varje ny besiktning. Om bilen inte är besiktigad eller felaktigt besiktigad kommer man att nekas start med bilen.

Om man ska bygga en bil för folkrace måste man se till att den byggs enligt vissa uppställda säkerhetsföreskrifter. Bilen måste bland annat ha en bra skyddsbur. Den tekniska funktionären på tävlingen ska besiktiga varje bil och se till att reglementets säkerhetskrav följs. Detta trots att bilen blivit besiktigad innan. Det ska också kontrolleras att bilens maxhastighet inte går över 80 kilometer i timmen. Vissa bilar kan köra fortare, men banan ska vara byggd så att detta inte kan utnyttjas på något sätt.

Man får använda alla täckta bilar som serietillverkats av en bilfabrikant i loppen. Alla bilar som har typbesiktigats som person- eller kombibil och som har ett chassi i järn eller stål får vara med. SUV, limousiner eller minibussat med mera får dock inte vara med i loppen och ofta är skåpbilar av olika slag heller inte särskilt uppskattade.

steady-blogging