Rally – en populär motorsport!

Rally är en populär motorsport där tävlingarna genomförs på vanliga vägar, som är avstängda för annan typ av trafik. Publiken står längs vägarna för att se de olika ekipagen köra förbi med gasen i botten. Sträckorna som förarna kör är ett antal mil och kallas för specialsträckor. Det gäller att köra dessa distanser på så kort tid som möjligt.

Mellan specialsträckorna körs så kallade transportsträckor och då är det de vanliga trafikreglerna som gäller, samt att de körs bland annan trafik så som lastbilar, en vätgasbil eller andra fordon av olika de slag. I rallybilen sitter inte bara en förare, utan också en kartläsare som ser till att kurvorna tas rätt och så vidare.

Andra rallyvarianter

Förutom rally finns det andra varianter inom rallysporten och som också är väldigt populära bland publiken.

Rallysprint

Rallysprint har de senaste åren blivit alltmer populär bland både förare och publiken. Det är nämligen en specialvariant av rally. Tävlingarna körs fortfarande på allmänna vägar, men på en kortare sträcka och tar cirka två minuter att köra. Detta gör de blir mer tillgängligare för publiken, då de inte behöver ta sig långt ut i skogar och mark. Rallysprint är billigare och enklare att arrangera på ett smidigt sätt.

Rallyspecial

Rallyspecial är en kombination mellan rally och rallysprint. Det är fortfarande specialsträckor eller som de också kan kallas för,

specialprov som körs, men har oftast är både start och mål på en och samma ställe. Sträckan på cirka två mil ska köras på max två minuter och ska helst inte överskridas.

Förr kunde ett specialprov bestå att förarna skulle ta sig förbi vissa hinder, så som tunnor och bockar, samt vändningar på 180 grader, bara för att nämna några. Skulle de stöta till något hinder fick förarna ett tidstillägg. Nu för tiden är inte rallyspecialen sådana specialprov, utan använder sig av transportsträckor istället mellan tävlingarna.

Då gäller det att köra en viss sträcka på en tid som är förutbestämd. Är det 30 minuter så är det den tiden som ekipaget ska klara och så exakt som möjligt, annars blir det ett tidstillägg på sluttiden. Det som skiljer sig mellan rally och rallyspecial är att inom rallyspecial är att föraren har en totaltid som denna ska klara alla sträckorna på. Det gäller sig att hålla sig till inom tidsramen helt enkelt.

Bilarna

Bilarna inom rally är uppdelade i olika klasser och kan antingen vara två- eller fyrhjulsdrivna. Andra skillnader är hur många hästkrafter som bilarna ha eller om det är en fabriks- eller specialtillverkad bil. Oavsett på vilket sätt bilarna är tillverkade är det ändå i grunden de vanligaste bilmärken som tävlar, som exempelvis Audi, Ford, Peugeot, Opel, bara för att nämna några. Vad som gäller för de olika klasserna har det Svenska Bilsportförbundet bestämt som organiserar olika motorsporter och då bland annat rally.

steady-blogging